Berita Harian |

Pembelian rumah atau unit kondominium/apartmen daripada pemaju adalah popular dalam kalangan pembeli di pasaran hartanah.

Hampir satu pertiga daripada jumlah keselu­ ruhan transaksi hartanah kediaman adalah pembeli­ an daripada pemaju, atau dikenali sebagai pembelian di pasaran primer, yang lazimnya menarik dengan

konsep dan kualiti yang memikat serta harga dan diskaun bayaran muka yang menyenangkan pembeli.

Sesebuah rumah atau unit yang ba­ haru di pasaran primer ini boleh dibeli pada fasa­fasa atau status pembangunan yang berbeza­beza.


BH

Other News

Berita Harian |
The Edge Markets |
Star Property |