BH |

Dalam kitaran hidup sese­buah keluarga, bilangan ahli sesebuah isi rumah lazimnya bermula de­ngan dua insan yang akan bertambah dengan bilangan anak-­anak atau orang tua dan kemudiannya mengecil kembali.

Ia bermula daripada awal mendirikan rumah tangga, kepada lahirnya anak­-anak yang memeriahkan suasana hingga mereka tamat belajar untuk memulakan kerjaya dan menjalani kehidupannya sendiri. Kebiasaannya waktu ini jumlah bilangan isi rumah mengecil kembali apabila anak­-anak mendirikan rumah tangga mereka sendiri atau berhijrah untuk mencari rezeki.

Namun dengan peredaran masa, realiti kos sara hidup yang semakin meningkat saban tahun dan masa berkualiti keluarga ditenggelami komitmen kerjaya, konsep rumah ber­bilang generasi telah bercambah seba­gai suatu alternatif atau penyelesaian untuk kehidupan bandar masa kini.