BH |

Hartanah sememang­nya menjadi salah satu pelaburan pilihan yang boleh memberi keuntu­ngan. Bentuk hartanah yang boleh dilabur datang dalam pelbagai bentuk sama ada secara tidak langsung melalui saham amanah pelaburan harta­nah ataupun secara lang­sung dengan pembelian terus sebuah rumah, unit kedai, bangunan industri mahupun sebidang tanah pertanian atau tanah pembangunan. Didapati semakin ramai juga yang mula membeli tanah-­tanah lot, yang lazimnya tanah-tanah yang dahu­lunya digunakan untuk pertanian yang kini diubah syarat dan dipecah bahagi kepada tanah­-tanah lot kedia­man.